De 7 Små

Familjedaghem

Välkommen!

De 7 Små erbjuder en säker miljö för ditt barn, där jag erbjuder alla barn den uppmärksamhet de behöver och förtjänar. Barn gruppen är liten och därför kan jag koncentrera mig närmare på barnens inlärning och utveckling. 

Tidigare sa man "dagmamma" men den korrekta benämningen för verksamheten är Familjedaghem

På De 7 Små, kommer ditt barn att medverka i aktiviteter så som:

Sagoläsning

Pussel och lek

Konst och form

Sång och musik

Kreativitet

Läs aktiviteter

Utevistelse

Och mycket mer

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

Förskolans läroplan är vägledande.

Ring mig för mer information! På grund av oseriösa säljare tar jag endast emot sms och sällan telefonsamtal. (Jag kan ha svårt att svara i telefon, barnen går alltid först, maila eller sms:a annars.) Tack.

MVH       Lena Savastano              070-664 25 07